Selskabsarrangement/konference/møde bekræftelse og afbestillings politik.​

§1 Den skriftlige bekræftelse bør indeholde nøjagtig oplysning om den aftalte menu og øvrige ydelser samt dato og tidsramme for arrangementet. Desuden bør arrangementets samlede pris være nøje angivet, herunder f.eks. om vinmenu, vin ad libitum og fri bar, ekstra tillæg er omfattet. Det samme gælder reservation gebyrets størrelse og depositum. Hvis arrangementet strækker sig ud over det aftalte tidsrum, kan virksomheden kræve særskilt betaling for de udgifter, der bliver påført herved.

§2 Afbestilling af hele selskabsarrangement på; • 10 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

§3 Selskabsarrangement – krav på godtgørelse Ved reduktion af deltagerantal på mere end 10 pct. • til og med 7 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan restauranten kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser. • senere end 7 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan restauranten kræve en godtgørelse, der svarer til 100 pct. af prisen for de afbestilte ydelser

§4 Restauranten kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, tredjeparts leverandør, råvare og lignende.​

§5 Ved manglende fremmøde (no show) har restauranten krav på fuld pris for hele arrangementet.

§6 For at aftalen kan bevises, bør reservationen altid foreligge enten i form af en ordrebekræftelse eller i form af en reservationsaftale (mailkorrespondance), der er bekræftet på skrift fra Restauranten.

§7 Enhver afbestilling eller ændring i den oprindelige bestilling bør ske skriftligt og rettidigt i henhold til de gældende tidsfrister for det pågældende arrangement (se paragraf 2 og 3)

§8 Når reservationen foreligger, kan gæsten forvente at skulle betale et depositum efter nærmere aftale. Gebyret vil blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling.

§9 Såfremt gæsten ønsker enten at reklamere over arrangementet eller rejse krav om godtgørelse, skal dette meddeles restauranten senest 48 timer efter modtaget faktura eller arrangementet skulle have fundet sted.

§10 I tilfælde af Restauranten omplacerer, eller laver betydelige ændringer (fx lokale skifte, drikkevare/Råvare ændringer, tredjeparts leverandør) uden at have givet Arrangementet besked kan gæsten ikke kræve godtgørelse for dette.​

Find Svalegaarden

​Einar Packness Vej 2

9000 Aalborg

Restaurant Rusk ApS  •  Einar Packness Vej 2, 9000 Aalborg – Klik her for rutevejledning  •  CVR: 39444712